• Документи
  • Прикачи сопствен дизајн (Ctrl+O)
  • Рестартирај го целиот Дизајн(Ctrl+E)
  • Зачувај Дизајн на Облак(Ctrl+S)
  • Преземи Дизајн(Ctrl+Shift+S)
 • Дизајни

   сопствената папка со дизајни, на облак.

   • Сите категории
   • Category #1
   • Нова категорија

    Сеуште го немате снимано вашиот дизајн. Облак за секој Корисник!!
    После дизајнирањетп, претиснете Ctrl+S за да го зачувате вашиот дизајн овде.

 • Принт

   Дизајн за печатење

 • Сподели

   Споделете го вашиот дизајн Врати се назад и сподели

  • Копирајте го линкот, за да овозможете споделување на вашиот дизајн

   Вашата врска е успешно креирана

   Сподели на:

 • Профил
  • Помош

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ctrl+a Select all objects
   ctrl+d Double the activate object
   ctrl+e Clear all objects
   ctrl+s Save current stage to my design
   ctrl+o Open a file to import design
   ctrl+p Print
   ctrl++ Zoom out
   ctrl+- Zoom in
   ctrl+0 Reset zoom
   ctrl+z Undo changes
   ctrl+shift+z Redo changes
   ctrl+shift+s Download current design
   delete Delete the activate object
   Move the activate object to left
   Move the activate object to top
   Move the activate object to right
   Move the activate object to bottom
   shift+ Move the activate object to left 10px
   shift+ Move the activate object to top 10px
   shift+ Move the activate object to right 10px
   shift+ Move the activate object to bottom 10px
  • Hiljadnikov Print and Design © 2021
   All Right Reserved

 • Продавница
 • Врати
 • Повторно
 • Дизајн
 • Производ
 • Шаблони
 • Клип Арт
 • Слики
 • Текст
 • Форма
 • Слоеви
 • Цртеж
  Повеќе
Кликнете или повлечете ја сликата тука

  Кликнете или повлечете за да додадете текст

   Режим на бесплатен цртеж

   Зачувајте ја оваа боја
    Совети: Тркало на глувчето на платното за брзо менување на големината на четката

    Контакт

    Мобилен: 389 70 560 001.

    Совети: Ако сакате да испраќате соддржина со слики и видеа, можете да ги поставите на Facebook Доволно е само да го напишете линкот во соджината.

    • Започнете со дизајнирање на начин со додавање предмети од левата страна на апликацијата
    • Сите избрани објекти се групирани | се групираат?
    • Групни објекти Групирајте ја позицијата на избраните објекти
     • Опции за пополнување

      Зачувајте ја оваа боја

     • Опции
      • Автоматско порамнување на позицијата на активниот објект со други објекти
      • ВКЛУЧЕНО: Чувајте ги сите тековни објекти и додајте го образецот во
       ИСКЛУЧЕНО: Исчистете ги сите предмети пред да го инсталирате шаблонот
      • Заменете го избраниот предмет на слика наместо да креирате нов
     • Заменете ја сликата
     • Исечете
     • Маска
      • Селектирај слој на маска

     • Отстрани позадина
      • Отстрани позадина

      • Длабоко:

      • Режим:

     • Филтри
      • Филтри

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Осветленост:

      • Заситеност:

      • Контраст:

     • Исчисти филтри
     • Кликнете, потоа повлечете го глувчето за да започнете со цртање . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • Текст на QR код
     • Опции за пополнување
      • Опции за пополнување

       Зачувајте ја оваа боја

       • Транспарентен:

       • Зголемување на дизајн:

       • Боја за дебелината на линијата:

      • Позиција во група
      • Распоредете слоеви на повеќе Дизајни
      • Позиција
       • Позиција на објектот

        Заклучи ја позицијата на објектот:

       • Централна вертикала
       • Горе лево
       • Топ центар
       • Горе десно
       • Центар хоризонтално
       • Средно лево
       • Среден центар
       • Средно десно
       • Притиснете ← ↑ → ↓ за да преместите 1 px,
        Истовремено притиснете го копчето SHIFT за да преместите 10px
       • Дното лево
       • Долен центар
       • Дното десно
      • Трансформации
       • Ротирај:

       • X:

       • Y:

       • Заврти Х:
        Доврти Y:

        Бесплатна трансформација со притиснување ,,SHIFT,,

      • Избор на фонтови
      • Уредете го текстот
       • Уредете го текстот

       • Големина на фонтот:

       • Простор на буквите

       • Висина на линијата

      • Ефекти на текст
       • Ефекти на текст

       • радиус

       • Растојание

       • Крива

       • Висина

       • Офсет

       • Тридент

      • Порамнување на текстот
      • Голема буква / мала буква
      • Дебелина на фонт
      • Стил на текст закосен
      • Текстот е подвлечен
      Скролувајте до зумирање